Okategoriserade

En tanke om livet,,,

Tänk dig en glasburk, ja si sådär 40 cm hög och 15 cm i diameter. Denna glasburk ska beskriva ditt liv.

Om det ska vara lock? Det beror på din personlighet. Är du en öppen och utåtriktad person, eller kanske lite tystlåten och tillbakadragen? Naturligtvis, det går bra att variera och ändra sig längst vägen.

Nu vill jag i alla fall att den ska vara öppen, vi ska fylla din burk med liv. För att enklast beskriva de olika komponenterna säger vi såhär:

Om jag fyller min burk med golfbollar, helt full, får inte i minsta lilla till. Då tycker jag min burk är full, men om jag istället fortsätter att fylla på med småsten, visar det sig att det var den inte. När jag inte får i mer stenar, fortsätter jag fylla på med sand. Av erfarenhet vet vi att vi får i mer och att sanden är så finkornig att den fyller upp allt utrymme.

Om vi nu beskriver golfbollarna som det stora i livet. Vänner, familj, vår hälsa och våra stora passioner i livet. Om allt annat, småsten och grus, skulle försvinna, skulle vårt liv likväl vara fullt.

Småstenen symboliserar det andra som också betyder en del, som jobb, hus, bil. De viktiga materiella sakerna helt enkelt.

Sanden är allt det andra, det mindre viktiga.

Om vi nu säger såhär. I exemplet beskrev jag ett liv med fokus på de “viktiga” sakerna i livet. Där småsakerna fick ta det utrymme som blev kvar.

Tänk dig burken igen, den här gången tom. Om du istället lägger mycket tid och kraft på de mindre betydande sakerna i livet kommer din burk först fyllas på med sand, hur mycket är individuellt, men likväl är där någon centimeter innan du fortsätter fylla på med golfbollarna. Det betyder att vi får inte plats med lika mycket av det andra, det viktiga.

Det jag vill komma fram till är att om du spenderar din tid och tanke på de där små och mindre betydande sakerna i livet kommer du inte heller få tid till det där viktiga.

Så, tänk nu efter. Hur fyller du din glasburk idag? Och är det egentligen så du vill ha den?